Thread subject: Diptera.info :: Psacadina (Sciomyzidae)

Posted by Nikita Vikhrev on 30-10-2009 16:13
#3

I'd say Psacadina sp. without genitalia examination