Thread subject: Diptera.info :: Muscidae - Coenosia cf. testacea - #15 from serra da Estrela

Posted by Nikita Vikhrev on 27-07-2008 09:21
#3

Muscidae, I'd say Coenosia cf. testacea