Thread subject: Diptera.info :: Chloromyia formosa

Posted by eklans on 22-01-2022 17:58
#2

Hi Sezima, I think it's a male Chloromyia formosa, Stratiomyidae.