Thread subject: Diptera.info :: Pelomyiella hungarica (cf), Canacidae, Oct 2, Harkakötöny, Hungary

Posted by Tony Irwin on 05-10-2021 11:45
#3

I'd start with Canacidae (Tethininae)